بازدید کل: 334444

بازدید امروز: 86

بازدید دیروز: 85

اخبار سایت

کلیه اشعار چاپ شده تحت عنوان کتاب گلبانگ صحرا و همچنین اشعار چاپ نشدۀ جناب آقای ذوالفقار خانی وارد سایت گردیده اند.

جهت سهولت دسترسی کاربران و بسته به نوع شعر ، اشعار در لینکهای جداگانه آورده شده و تمام اشعار شماره بندی گردیده اند.
 

در لینک غزلیات تعداد 446 غزل با ذکر نام و شماره آپلود شده است.

تعداد دوبیتی و رباعیات در لینک دوبیتی ها به تعداد 3014 عدد می باشند.

با توجه به کم بودن شعر ساقی نامه در ادبیات فارسی ، این شعر در یک لینک جدا و مجزا وارد شده است.

اشعار سنگسری در دو زیر لینک و به تعداد 731 عدد دو بیتی و 4 غزل و دو ترجیعبند و 1 چارپاره  آمده است.

اشعار مازندرانی در یک لینک جدا و به تعداد 44 دوبیتی و یک غزل می باشند.

در لینک دیگر اشعار تعداد 1 چارپاره ،5 قطعه ، 2 مسمط ، 1 نرجیعبند ، 2 عدد مثنوی و 1 شعر نو در زیر لینکهای جدا گانه  آورده شده اند.

اشعاری که در وصف انبیا و یا یاد بود و یا تقدیمی از شعرای دیگر بوده و یا جناب صحرا در وصف دوستان و خانواده خود سروده اند در لینک دلپرانه و به تفکیک آورده شده است.

کلیه غزلیات بصورت فایل PDF و در قالب یک کتاب الکترونیکی بر روی سایت قرار داده شده است  و در حال آماده شدن کتاب دوبیتی ها و دیگر اشعار و اشعار سنگسری و مازندرانی به صورت PDF می باشیم که بعد از آماده شدن جهت دانلود بر روی سایت در لینک فایلهای قابل دانلود قرار خواهد گرفت.

 

 

تاریخ ارسال: 1390/4/2
تعداد بازدید: 3162