بازدید کل: 334443

بازدید امروز: 85

بازدید دیروز: 85

1395/11/7

در جواب شعر حافظ

  ندارم تا به او بخشم سمرقند و بخارا را                                                  …

1395/11/7

تقدیم به پسرم

دوست دارم که گل پسر باشی                                                                    خلف…

1395/8/17

در جواب شعر سعدی

سعدیا اینکه تو گفتی فلکی در کارند                                               …

1395/8/17

تقدیمی به نوه هایشان

نوه های گلم مه و خورشید                                                دو عزیزند و حامل امید هر گز از یاد من نخواهد رفت  …

1395/8/17

به یاد حافظ و سعدی

نوای زیر و بم در ساز بودی                                            …

1395/8/17

در وصف امام علی (ع)

یکی گفت ارکان عالم منم                                         یکی گفت فرزند…

1395/8/17

در وصف انبیا و اولیا

ای برتر از آب و آتش و خاک                                             …

1395/8/17

سروده شده توسط صحرا و وصف حال فرزند پسرشان

خداوندا به حق پاک مردان                                                        …

1395/8/17

در جواب شعر سهراب

درجواب آب را گل نکنید (سهراب سپهری)   نا خدا زود رو به ساحل کن                                                 …

1395/8/17

در وصف امام حسین (ع)

                                      از دست زمانه روز من گشته سیاه                                                         …

1395/8/17

در وصف امام علی(ع)

  گل صد برگ باغ انبیایی                                                      …

1395/8/17

سروده شده توسط جناب شاگر و تقدیمی به صحرا و جوابیه ایشان

سروده شده توسط جناب شاکر: با همگان بهم زنم با تو بهم نمی زنم                                                  …

1395/8/17

سروده شده توسط صحرا و در وصف مادر

                      ای مادر ای کبوتر بام دلم مپر                                                       …

1390/7/10

خانه

کسی که درب خانه را می بندد , پای خدا را به آن خانه می برد .

1390/7/10

سرعت

انسان ورای سرعتی است, که زمان و مکان از آن عاجز است .

1390/7/10

یگانگی

انسانها اگر گرد هم آیند و یگانگی را حفظ کنند , خدا را خواهند دید .

1390/7/10

غصّه

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

1390/7/10

آگاهی

انسان خودرأی ,درب تمام آگاهیها را به روی خود می بندد.

1390/7/10

پندار نیک

همیشه در پندار نیک باشید . چرا که گفتار و کردار نیک بدنبال آن می آید .

1395/8/14

سروده شده توسط صحرا و تقدیمی به دخترشان

عشق چه کار میکند با دل خسته جان من                                                      …