بازدید کل: 335022

بازدید امروز: 127

بازدید دیروز: 175

1395/11/7

در جواب شعر حافظ

  ندارم تا به او بخشم سمرقند و بخارا را                                                  …

1395/8/17

در جواب شعر سعدی

سعدیا اینکه تو گفتی فلکی در کارند                                               …

1395/8/17

به یاد حافظ و سعدی

نوای زیر و بم در ساز بودی                                            …

1395/8/17

در جواب شعر سهراب

درجواب آب را گل نکنید (سهراب سپهری)   نا خدا زود رو به ساحل کن                                                 …

1391/4/16

در جواب شعر سعدی ( به چه کار آیدت زگل طبقی از گلستان من ببر ورقی)

پیر دیری به حال بی رمقی                                              …

1391/2/8

بر مزار با یزید

امشب به شهر مستی با کوچ دل رسیدم                                               …

1391/2/8

ششصدمین سالگرد حافظ

سیاه مشق دلم را هزار پاره کنید                                               …