بازدید کل: 334998

بازدید امروز: 103

بازدید دیروز: 175

زلال رحمتم از چشمه توحید می آیم
                                                                   سروش مهربانم از ره خورشید می آیم
نسیم دوره گردم باغ را دیرینه دمسازم
                                                                    نوید نو بهارم از دیارعید می آیم
مبارک نامه ای دارم سلیمانان خاطر را
                                                                    پیمبر هدهدم از کشور امید می آیم
به بزم کهکشان همداستان ماه و پروینم
                                                                   چراغ عشق در دست از بر ناهید می آیم
بود در آستینم آسمانی اختر همت
                                                                    چراغان صفا را از پی تمهید می آیم
بهر صورت گلستانی است این دنیای پرمعنا
                                                                    گذر گر افتدم صد بار بی تردید می آیم
چرا صحرا به شعر خود ننازم در بر یاران
                                                                    که از گلزار (گلشن) با گل تاًیید می آیم
 

تاریخ ارسال: 1391/2/9
تعداد بازدید: 3038