بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

 
نور خورشید عالم است علی
                                                      گل صحرای خرّم است علی
در زلالی چو چشمۀ کوثر
                                                      بروانی زمزم است علی
روی گلهای با طروات عشق
                                                      قطره صاف شبنم است علی
کعبه شد خانه ولادت او
                                                      عرش را نیز محرم است علی
ماجرای نَفَختُ من رُومی
                                                      لا جرم صاحب دم است علی
خُرّمی در بهار او پیداست
                                                      سبز چون ملک دیلم است علی
در هجوم مبارزان جهان
                                                     چون دژی سخت و محکم است علی
هود و زرتشت و عیسی و موسا
                                                      پیر ما نای آدم است علی
شیر بر دست و قامتی لرزان
                                                     در پی ابن ملجم است علی
اول و آخر نشیب و فراز
                                                     معنی شادی و غم است علی
در نظر گاه لاله صحرا
                                                     گل سرخ محّرم است علی
نام خود را خدا به مولا داد
                                                     لاجرم اسم اعظم است علی
                

تاریخ ارسال: 1391/2/9
تعداد بازدید: 2742