بازدید کل: 335019

بازدید امروز: 124

بازدید دیروز: 175


 
پیر مردم نواز من صحرا       
                                             به نگاه تو عشق می ورزم
خاک پای تو می شوم اما     
                                             به یقین این قدر نمی ارزم
 
ریختی چون شراب در جامم  
                                             عاشق و مست و بیخودم کردی
من فدای دو دست و بازویت    
                                             ای سلیمان که هدهدم کردی
 
عشق در جان من تجلی کرد    
                                             روز اول که دیدمت پیدا
نردبان صعود من بودی        
                                             تا رسیدن به قله فردا
 
ابر دریا دلی تو می باری     
                                               بر من تشنه بیابانی
آنچه می گویم از تو پنهان نیست    
                                               در درون منی و می دانی
 
در گلستان سبز اندیشه    
                                               پاسدار طراوتم بودی
ای معلم سپاس می گویم   
                                               که به فکر هدایتم بودی
 
تو وفا را به دفتر هستی     
                                               رنگ و بوی دو باره ای دادی
به تن نا توان رعنا یی    
                                               قوت و جان تازه ای دادی
 
پدر مهربان دلسوزم  
                                               تو به ما درس زندگی دادی
عشق را رونق دگر گشتی   
                                               آبروئی به بندگی دادی
 
چو نسیمی به دشت پاک خیال      
                                               به خیال تو راه افتادم
یک نظر کردی و من خسته    
                                              همه هستی خویش را دادم
 
در نگاه تو می توان در یافت      
                                              که محبت همیشه پا برجاست
من ز صحرا شنیده ام صحرا      
                                               در محبت معلم دلهاست

تاریخ ارسال: 1391/4/31
تعداد بازدید: 2964