بازدید کل: 347930

بازدید امروز: 173

بازدید دیروز: 226

عشق چه کار میکند با دل خسته جان من

                                                      قفل سکوت میزند بر لب بی زبان من
کاسب کهنه کار ما بهر رضای مشتری
                                                      چوب حراج میزند بر تن ناتوان من
شهر به شهر و کو به کو از ره سنگلاخها
                                                      ره به یقین نمیبرد قافلۀ گمان من
جلوه چو آفتاب کن ای همه نور و روشنی
                                                      مشتری تو میزند طعنه به آسمان من
گفت به رو بروی من طرفه جوان سر خوشی
                                                      قدّ خمیده ات  بود آینۀ زمان من
بوی همیشه میدهد عاطفه در نگاه تو
                                                     گلبن غربت منی دختر مهربان من

تاریخ ارسال: 1395/8/14
تعداد بازدید: 2789