بازدید کل: 287058

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 107

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 2953