بازدید کل: 148362

بازدید امروز: 108

بازدید دیروز: 48

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 1715