بازدید کل: 155636

بازدید امروز: 38

بازدید دیروز: 114

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 1801