بازدید کل: 234912

بازدید امروز: 8

بازدید دیروز: 188

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 2523