بازدید کل: 347928

بازدید امروز: 171

بازدید دیروز: 226

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 3559