بازدید کل: 284792

بازدید امروز: 36

بازدید دیروز: 249

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 2920