بازدید کل: 309414

بازدید امروز: 60

بازدید دیروز: 104

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 3186