بازدید کل: 171144

بازدید امروز: 22

بازدید دیروز: 144

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 1983