بازدید کل: 155523

بازدید امروز: 39

بازدید دیروز: 97

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 1800