بازدید کل: 207437

بازدید امروز: 254

بازدید دیروز: 223

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 2300