بازدید کل: 330916

بازدید امروز: 155

بازدید دیروز: 211

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 3411