بازدید کل: 180652

بازدید امروز: 158

بازدید دیروز: 150

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 2068