بازدید کل: 162069

بازدید امروز: 23

بازدید دیروز: 159

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 1868