بازدید کل: 335015

بازدید امروز: 120

بازدید دیروز: 175

                     

ای مادر ای کبوتر بام دلم مپر    

                                                   یک آسمان ستارۀ غم بهر من مخر

مادر قسم به عاطفت و مهر و آشتی   

                                                   یا باز گرد سوی خانۀ ما یا مرا ببر

 

                          ************

مهربانی ز مهربانان سر 

                                              واژگانی ز واژه ها برتر

فکر کن در حریم حرمت عشق 

                                              کیست این مهربان بجز مادر

 

                          ************

عشق در من هست یار و یاورم 

                                                تاج شاهی هست بر فرق سرم

مادرم آموخت رسم مهر را 

                                               عشق باشد یادگار مادرم

                          ************

هست مادر هماره یاور من 

                                             سایه ای سبز مانده بر سر من

من درخت مو و به باغ زمان  

                                             دار بست من است مادر من

                          ************

مادرم این سلاله خورشید 

                                                 بر تنم نور عشق می تابید

بود گلچین و بهرم از سر مهر

                                                 از بهشت ندیده گل می چید

تاریخ ارسال: 1395/8/17
تعداد بازدید: 2452