بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

سروده شده توسط جناب شاکر:

با همگان بهم زنم با تو بهم نمی زنم     

                                             هر چه به من ستم کنی جان تو دم نمی زنم

بار عناد و کینه را همچو شتر نمی کشم 

                                             در دل صحرای دلم خیمه غم نمی زنم

 سروده شده توسط صحرا  :

در همه عمر خویشتن صحبت غم نمی کنم       

                                                    در دل مهربان خود مهر تو کم نمی کنم

شاکر نازنین من جان تمام عا شقان            

                                                    حرف ستمگری نزن من که ستم نمی کنم    

تاریخ ارسال: 1395/8/17
تعداد بازدید: 3138