بازدید کل: 252977

بازدید امروز: 186

بازدید دیروز: 246

سروده شده توسط جناب شاکر:

با همگان بهم زنم با تو بهم نمی زنم     

                                             هر چه به من ستم کنی جان تو دم نمی زنم

بار عناد و کینه را همچو شتر نمی کشم 

                                             در دل صحرای دلم خیمه غم نمی زنم

 سروده شده توسط صحرا  :

در همه عمر خویشتن صحبت غم نمی کنم       

                                                    در دل مهربان خود مهر تو کم نمی کنم

شاکر نازنین من جان تمام عا شقان            

                                                    حرف ستمگری نزن من که ستم نمی کنم    

تاریخ ارسال: 1395/8/17
تعداد بازدید: 2022