بازدید کل: 347924

بازدید امروز: 167

بازدید دیروز: 226

 

گل صد برگ باغ انبیایی      

                                                علی سلطان ملک اولیایی

میان این دو حیرانم ندانم     

                                                خدایی یا که همدست خدایی

 

                                       *********

 

در آن صبح روشن به گاه بلی    

                                                         دلم شد بنور علی منجلی

چو فردای محشر در آن رستخیز         

                                                        علی با خدا بود  و من با علی

 

                                       *********

 

گل گلی میکرد و بلبل بلبلی        

                                                     کوه کوهی چشمه ساران غلغلی
لحظه ای دیدم که می گویند همه  

                                                     یاعلی و یا علی و یا علی

 

                                       *********

به قرآنی اهلش اهل دینه        

                                                   کلام آن کلام دلنشینه

مترسید از بلامردان غربی        

                                                   علی با مردم  مشرق زمینه

 

                                       *********

تک سوار روزگاری یا علی   

                                               دردو دنیا شهریاری یاعلی

اینکه داری تا خدائی رد پا       

                                               با کجا پیوند داری یا علی

تاریخ ارسال: 1395/8/17
تعداد بازدید: 2707