بازدید کل: 347933

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 226

                                     

از دست زمانه روز من گشته سیاه

                                                         خم گشته ستون پشتم از بار گناه                                                           

دست من بینوا بگیر از سر لطف 

                                                         ای مرد هماره یا ابا عبدالله                                                          

 

                            *******                                         

شفاعت را گروهی که شنیدند

                                             به هر نحوی در آن محضر رسیدند                                                    

حسین (ع)بن علی را چونکه دیدند

                                           

  گنه کاران عالم صف کشیدند                                                    

*******                                         

بهر حسین مظلوم بیداد گریه می کرد 

                                                        گر زنده بود اینجا شداد گریه می کرد                                                    

هر گز ندیده بودم اینگونه سوگ و ماتم 

                                                        تاریخ سنگدل هم در یاد گریه می کرد                                                    

 

         *******                                         

هفتاد و دو واژه خدایی ست   

                                            کز مصحف بور و رهایی ست

هفتاد دو جمله گنه سوز     

                                            همراه امیر کربلا یی ست

تاریخ ارسال: 1395/8/17
تعداد بازدید: 2959