بازدید کل: 309867

بازدید امروز: 103

بازدید دیروز: 102

امشب به شهر مستی با کوچ دل رسیدم
                                                             همراه  باد و باران  مهمان  با یزیدم
یا رب چه سیر و حالی شد حادث خیالم
                                                             با  بایزیدم  امّا  حیران  بو سعیدم
آمد صدای غیبی از کوه صبر هستی
                                                             هرکس شنید چیزی من ارجعی شنیدم
تا پرده ها بدرد چون عنکبوت رقصان
                                                             ابریشم خیالی بر گرد تن تنیدم
چون عشق چهره بگشود از پردۀ جلالت
                                                             درد و بلا و غم را با جان و دل خریدم
ای رند خفته در خاک در سنگلاخ حیرت
                                                             رفتند رهنوردان , من بین ره بریدم
من آمدم  زصحرا  با  کوله  تمنّا
                                                             در باغ تربت تو یک بیشه بوسه چیدم

تاریخ ارسال: 1391/2/8
تعداد بازدید: 1722