بازدید کل: 347923

بازدید امروز: 166

بازدید دیروز: 226

دوست دارم که گل پسر باشی         
                                                          خلف پاک سنگسر باشی
دوست دارم به همارۀ تاریخ           
                                                          افتخار من پدر باشی
 
                                *******************
 
دوست دارم در وطن باشی                 
                                                        پسر قهرمان من باشی
پسرم در همیشۀتاریخ            
                                                       مرد دنیای خویشتن باشی

تاریخ ارسال: 1395/11/7
تعداد بازدید: 3498