بازدید کل: 287057

بازدید امروز: 98

بازدید دیروز: 107

چشم مرا بدست تو پیوند میزنند
                                                 چینی شکسته های مرا بند میزنند
دارابی عزیز بپاس محبّتت
                                                 سلولهای من بتو لبخند میزنند

                                        
   ******                                        

طبیب چشم من اعجاز کردی  
                                                      دوباره عشق را آغاز کردی
بنازم دست و بازوی تو ای مرد  
                                                      که چشمم را بدنیا باز کردی

تاریخ ارسال: 1391/2/8
تعداد بازدید: 2137