بازدید کل: 336145

بازدید امروز: 78

بازدید دیروز: 189

دلم گرفته تر از ابرهای شهر شماست
                                                       دراین فضای غم آلوده آفتاب کجاست
سکوت منجمد کوچه های دلتنگی
                                                       درانتظار غزلهای عاشقانه ماست
خبر دهید که مجنون واله  شهری
                                                       هنوز خانه بدوش است و در پی لیلاست
اگرچه در پی گمگشته میدوم اما
                                                      جمال دوست در آئینه دلم پیداست
به هفت پردهء چشمم فروغ رقص بلور
                                                       نشان موج و خروش و طلاطم دریاست
در آفتاب قدح رنگ آشنایی ها
                                                       بچشم پرده گلریز عاشقان زیباست
دلا زآتش حرمان مباش در تب و تاب
                                                      کلید گنج محبت به سینه صحراست

تاریخ ارسال: 1391/2/9
تعداد بازدید: 5760