بازدید کل: 322932

بازدید امروز: 48

بازدید دیروز: 84

در نیایش گل دعاست نماز

                                 عشق مستانه با خداست نماز

گفت با ما رسول مردم خواه

                                 نور الانوار چشم ماست نماز

در نهانخانۀ دو چشمانم

                                 مثل آئینه قدنماست نماز

نزد سلطان عالم هستی

                                دردلهای یک گداست نماز

کیف ادعوک خواندم و دیدم

                                کوه میل مرا صداست نماز

داروی دردهای بی درمان

                               روح بیمار را شفاست نماز

مردم مکتب محبت را

                               درس یکرنگی و صفاست نماز

عشق و اعجاز و طاعت و معراج

                               ترجمانی مصطفاست نماز

گرکه راضی شود علی گویم

                               معنی رمز هل اتاست نماز

مردم پاسدار ایمان را

                              بهترین داده و عطاست نماز

چون کتاب سرآمد اعجاز

                             آیه های خدا نماست نماز

به وضویی که چشمه یادم داد

                            عشق صحرای با صفاست نماز

عِرض و ناموس و غیرت و مردی

                           رکن الارکان دین ماست نماز

 

 

تاریخ ارسال: 1395/8/14
تعداد بازدید: 1890