بازدید کل: 312180

بازدید امروز: 31

بازدید دیروز: 95


پیر دیری به حال بی رمقی    
                                                  این نوشته به گو شۀ طبقی
گر که عمر دو روزه ای داری      
                                                  ( به چه کار آیدت زگل ورقی (

تاریخ ارسال: 1391/4/16
تعداد بازدید: 2918