بازدید کل: 312180

بازدید امروز: 31

بازدید دیروز: 95

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 3218