بازدید کل: 322938

بازدید امروز: 54

بازدید دیروز: 84

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 3328