بازدید کل: 322627

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 202

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

تاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 3323